Znajdziemy najlepsze wyjście

Zapraszamy

Zakres usług

Prawo karne

Głównym obszarem działalności kancelarii jest szeroko pojęte prawo karne.

W postępowaniu karnym podejmuję się zarówno obrony osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych, jak i reprezentowania interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Moje doświadczenie zawodowe pokazuje, że udział obrońcy jest niezbędny już od samego początku postępowania przygotowawczego. Prawo do obrony przysługuje każdej osobie, która pozostaje w zainteresowaniu organów ścigania jako potencjalny sprawca przestępstwa, nawet jeszcze przed przedstawieniem tej osobie zarzutów. Skorzystanie z pomocy obrońcy na najwcześniejszym etapie postępowania pozwala opracować skuteczniejszą strategię prowadzonej sprawy karnej.  Więcej »

Odszkodowania

W ramach powadzonej kancelarii świadczę pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień wynikających z różnego rodzaju zdarzeń losowych, jak i działań bądź zaniechań osób trzecich.

Wspieram osoby poszkodowane już od momentu zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do wypłaty odszkodowania, przedstawiając możliwe rozwiązania i doradzając co do sposobu dalszego postępowania.

Reprezentuję moich Klientów zarówno na etapie postępowania przedsądowego poprzez podejmowanie działań zmierzających do ugodowego rozwiązania sporu (m.in. wezwania do zapłaty, udział w postępowaniu likwidacyjnym, udział w mediacji), jak również Więcej »

Spadki

Z powodzeniem prowadzę kompleksową obsługę prawną Klientów indywidualnych w zakresie spraw spadkowych.

W ramach usług:

  • udzielam porad prawnych, w tym również w zakresie przyszłego spadku i dziedziczenia;
  • pomagam skłóconym spadkobiercom dojść do porozumienia i rozwiązać spór bez udziału sądu;
  • sporządzam pisma;
  • reprezentuję w postępowaniu sądowym. Więcej »

Inne sprawy

Prowadzę również inne kategorie spraw, między innymi:

  • obrona w postępowaniu dyscyplinarnym (m.in. lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, policjantów, urzędników służby cywilnej);
  • sprawy o wykroczenia – obrona obwinionego i reprezentowanie pokrzywdzonego;
  • sprawy rodzinne (np. rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem).

O mnie

Joanna Kowalska

Adwokat

Miło mi powitać Państwa na stronie internetowej mojej kancelarii.

Nazywam się Joanna Kowalska i prowadzę własną praktykę adwokacką we Wrocławiu. Ukończyłam Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo oraz na kierunku administracja. Od 2010 roku jestem członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas aplikacji adwokackiej pod patronatem wybitnego wrocławskiego adwokata Jacka Szymańskiego. Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze Klientów indywidualnych. Brałam i biorę udział w licznych procesach, w tym głównie z zakresu prawa karnego, cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowania i spadkowych oraz rodzinnego. Więcej »

Blog

Kontakt