Spadki

Spadki

Z powodzeniem prowadzę kompleksową obsługę prawną Klientów indywidualnych w zakresie spraw spadkowych.

W ramach usług:

 • udzielam porad prawnych, w tym również w zakresie przyszłego spadku i dziedziczenia;
 • pomagam skłóconym spadkobiercom dojść do porozumienia i rozwiązać spór bez udziału sądu;
 • sporządzam pisma;
 • reprezentuję w postępowaniu sądowym.

Mam świadomość, jak istotne i jednocześnie delikatne są zagadnienia dotyczące spadku, dlatego każdą sprawę traktuję indywidualnie, mając na uwadze przede wszystkim dobro Klienta.

Świadczona przez mnie pomoc prawna dotyczy w szczególności następujących zagadnień z zakresu prawa spadkowego:

 • dziedziczenie ustawowe i testamentowe;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • wydziedziczenie;
 • zachowek;
 • darowizny dokonane przez spadkodawcę za życia w kontekście postępowania spadkowego;
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • podważenie testamentu;
 • zrzeczenie się dziedziczenia;
 • przyjęcie i odrzucenie spadku;
 • dział spadku (podział majątku spadkowego);
 • zniesienie współwłasności nieruchomości powstałej w wyniku nabycia spadku;
 • odpowiedzialność za długi spadkowe;
 • polecenia i zapisy testamentowe;
 • dziedziczenie gospodarstwa rolnego.