Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Kiedy można się o nie starać?

Wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności. Wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym. A tymczasem tyle niezamkniętych spraw. Praca, choroba, dzieci, seniorzy wymagający opieki… Jak sobie z tym poradzić? Czy można przesunąć w czasie odbywanie kary? Tak. Można. Ale tylko w określonych sytuacjach i tylko przez pewien czas. O odroczeniu[…]